Badu

Badu
48:56
Badu
1:29:06
Badu
1:41:54
Badu
02:00
Araben, Badu
15:00
Badu
10:00
Badu
48:32
Badu
36:22
Badu
07:48
Badu
09:59
Badu
05:40
Badu
1:51:18
Badu
17:00
Badu
05:00
Badu, Baldiz
10:30
Korrean, Badu
02:22
Badu
07:00
Maite, Badu
35:00
Badu, Baldiz
18:00
Badu
03:05
Zela, Badu
00:48
Badu
10:00
Badu
13:43
Lana i, Badu
05:00
Baldiz, Zan, Badu
01:01
Badu
1:23:08
Badu
27:14
Badu
21:12
Badu
5:52:13
Badu
08:00
Lana i, Badu
25:34
Badu
19:43
Irab, Badu
00:17
Zan, Baldiz, Bere, Badu
36:00
Badu
00:54
Badu
43:17
Bazaz, Erbian, Badu
05:00
Badu, Baldiz
01:00
Badu
06:00
Badu
08:00
Bazaz, Badu
32:00
Baldiz, Zan, Badu
14:00
Badu
12:19
Badu, Baldiz
22:09
Badu, Baldiz
06:30
Badu
1:05:54
Modura, Baldiz, Zan, Badu
1:38:00
Badu, Baldiz
10:00
Badu
56:41
Badu
01:00
Araben, Badu
13:48
Badu
25:14
Badu
01:22
Badu
05:00
Badu
1:05:56
Badu, Baldiz
37:00
Badu, Baldiz
08:04
Badu
12:31
Badu
20:50
Badu
22:01
Badu, Baldiz
07:40
Harrig, Badu
06:16
Badu
06:51
Badu
15:00
Badu
21:30
Badu
3:19:19
Badu
23:00
Harrig, Badu
06:01
Badu
10:58
Harrig, Badu
08:07
Erbian, Badu
08:00
Badu
07:58
Badu
05:12
Badu
25:00
Badu
04:12
Badu, Baldiz
07:11
Badu
25:53
Badu, Baldiz
07:11
Badu
25:00
Ildo, Baldiz, Badu
13:00
Badu, Baldiz
26:22
Badu
20:10
Badu
1:19:33
Badu
06:00
Badu
32:03
Badu
08:00
Badu
18:38
Baldiz, Dogun, Badu
1:37:37
Badu
17:02
Badu
34:10
Badu
30:49
Txi, Lana i, Badu
10:18
Badu
09:59
Badu, Baldiz
10:29
Badu
05:00
Badu
05:18
Badu
09:20
Badu
06:00
Badu
26:57
Badu
09:44
Badu, Baldiz
03:00
Badu
10:00
Badu
19:56
Badu
09:03
Pragari, Badu
06:40
Badu
05:10
Badu
09:00
Badu
20:00
Klasiko, Badu
14:00
Badu
05:32
Araben, Badu
08:00
Badu
1:11:09
Badu
08:00
Badu, Baldiz
2:40:27
Badu, Baldiz
21:44
Badu
05:18
Badu
14:58
Badu
5:00:00
Badu
09:00
Badu
1:02:05
Badu
22:23
Badu
19:59
Lana i, Badu
07:49
Baldiz, Zan, Badu
30:00
Badu
24:09
Badu
09:00
Baldiz, Zan, Badu
07:04
Badu
06:16
Badu
1:11:42
Badu
08:41
Rotzen, Badu
05:09
Badu
09:51
Badu, Baldiz
12:30
Baldiz, Zela, Badu
13:54
Badu
07:47
Badu
26:00
Badu
20:01
Badu
2:16:29
Badu, Baldiz
24:43
Badu
29:07
Badu
05:00
Badu
33:28
Badu, Baldiz
08:00
Harrig, Badu
53:24
Badu
23:00
Badu
11:00
Ildo, Badu
31:50
Badu, Baldiz
03:00
Badu
22:54
Baldiz, Zan, Badu
14:00
Badu
30:00
Badu
44:00
Badu
05:00
Badu
03:35
Badu
2:19:27
Badu
02:01
Badu
25:53
Badu
1:18:26
Badu
05:00
Badu
07:02
Badu
07:04
Badu
10:06
Badu
08:07
Badu
16:52
Badu, Baldiz
24:36
Badu
12:00
Maite, Badu
06:00
Badu
08:00
Badu
08:00
Badu
08:37
Badu
03:55
Badu
23:28
Badu
17:45
Badu, Baldiz
02:57
Badu
06:10
Badu
24:12
Badu
18:39
Badu
05:52
Badu
1:44:16
Zan, Baldiz, Bere, Badu
11:41
Badu
02:00
Badu, Baldiz
08:00
Badu
05:00
Badu
09:59
Badu
2:18:14
Badu
06:49